Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-10-03 ( Imieniny: Bogumila, Gerarda)

Gmina Lyski - 2023

2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.164.2023 z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Razem dbamy o czyste powietrze”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.163.2023 z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Ekologiczny zawrót głowy”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.162.2023 z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja odcinka drogi gminnej wewnętrznej, ulicy bez nazwy w miejscowości Żytna„

ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2023 z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Radca Prawny

ZARZĄDZENIE NR W.0050.160.2023 z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. administrowania drogami gminnymi

ZARZĄDZENIE NR W.0050.159.2023 z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.158.2023 z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.157.2023 z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2023 z dnia 20 września 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2023 z dnia 12 września 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.154.2023 z dnia 5 września 2023 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego w formie treningu Akcji Kurierskiej pod kryptonimem „RUDA 2023”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.153.2023 z dnia 1 września 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.152.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.146.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w jednostce organizacyjnej Służby Komunalne Gminy w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.151.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.150.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.149.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.148.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.147.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.146.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w jednostce organizacyjnej Służby Komunalne Gminy w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.145.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i zamiany

ZARZĄDZENIE NR W.0050.144.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia IX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.143.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia IX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.142.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.141.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.140.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.139.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.138.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Nowak - nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.137.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Sikora - nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.136.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.135.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej„

ZARZĄDZENIE NR W.0050.134.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.133.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.132.2023 z dnia 28 lipca 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.131.2023 z dnia 27 lipca 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.130.2023 z dnia 24 lipca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2023 z dnia 19 lipca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.128.2023 z dnia 14 lipca 2023 r.
w sprawie sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.127.2023 z dnia 14 lipca 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.126.2023 z dnia 14 lipca 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.125.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2023r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lyski oraz wyznaczenia terminu jego odpracowania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.124.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.123.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.122.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.121.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.120.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa studni głębinowej S-3bis w Zwonowicach - Etap II„

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.118.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia dotacji w formie "małego grantu" i zawarcia z wybranym podmiotem umowy wsparcia realizacji zadania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.117.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.116.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.115.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Lyski do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników

ZARZĄDZENIE NR W.0050.114.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.113.2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.112.2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.111.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 173 w km 9+660„

ZARZĄDZENIE NR W.0050.110.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2022

ZARZĄDZENIE NR W.0050.109.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.108.2023 z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.107.2023 z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.106.2023 z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie ustalenia dnia 9 czerwca 2023 r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lyski oraz wyznaczenia terminu jego odpracowania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.105.2023 z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2023 z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101 2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2023 z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2023 z dnia 16 maja 2023 r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2023 z dnia 11 maja 2023 r.
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2023 z dnia 11 maja 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2023 z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2023 z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.90.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.89.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lyski: Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej ulica boczna ul. Rybnickiej w Adamowicach; Zadanie 2 – Budowa wodociągu – połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem – etap III; Zadanie 3 – Budowa wodociągu – połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem – etap IV; Zadanie 4 – Budowa sieci wodociągowej ul. Grabówki w Zwonowicach; Zadanie 5 – Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Pstrążnej; Zadanie 6 – Budowa sieci wodociągowej ul. Raciborska 4-10 w Bogunicach”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2023 r. i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ustalenia wykazu stanowisk na których dopuszczone jest używanie własnej odzieży i obuwia, zasad przydziału ekwiwalentu za używanie, pranie, naprawę i konserwację, zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej oraz wykazu stanowisk na których należy stosować odzież i obuwie robocze na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2023 z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2023 z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2023 z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2023 z dnia 30 marca 2023 r.
w spawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2023 z dnia 27 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2023r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lyski oraz wyznaczenia terminu jego odpracowania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2023 z dnia 27 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Budowa sali gimnastycznej przy SP w Raszczycach„

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2023 z dnia 27 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2023 z dnia 27 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia trybu jej pracy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2023 z dnia 22 marca 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2023 z dnia 21 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2023 z dnia 21 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2023 z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2023 z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2023 z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2023 z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik w dniu 13.02.2023 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2023 z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2023 z dnia 8 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sali sportowej w Zwonowicach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2023 z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2023 z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2023 z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2023 z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr W.0050.51.2023 Wójta Gminy Lyski z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sali sportowej w Zwonowicach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2023 z dnia 1 marca 2023 r.
w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych w Straży Gminnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2023 z dnia 1 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sali sportowej w Zwonowicach„

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2023 z dnia 1 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski„

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2023  z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2023 z dnia 8 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia i wprowadzenia Regulaminu IX Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2023 z dnia 8 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia projektu konsultacji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa nawierzchni i obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej ul. Wygony w Dzimierzu„

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2023 z dnia 1 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.3023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr W.0050.15.2023 Wójta Gminy Lyski z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Lyski do udzielania pierwszej pomocy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Ubezpieczenia Gminy Lyski w tym gminnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku i zgłoszenia o przyjęcie do szkół podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku i zgłoszenia o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych i Szkole Podstawowej dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym, w roku szkolnym 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2023

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2023  z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2023  z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-02 12:41przez:
Opublikowano:2023-01-02 15:37przez: Bartosz Pytlik
Zmodyfikowano:2023-09-25 15:35przez: Tomasz Ziomka
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:3070

Rejestr zmian

 • [2023-09-25 15:35:56]Tomasz Ziomkadodanie zarządzenia nr 164
 • [2023-09-22 14:34:03]Tomasz Ziomkadodanie zarządzenia nr 163
 • [2023-09-22 09:42:58]Tomasz Ziomkadodanie zarządzeń 151 - 162
 • [2023-08-31 08:23:55]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-08-31 08:06:29]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-08-31 07:55:18]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-08-24 13:22:29]Tomasz ZiomkaZARZĄDZENIE NR W.0050.133.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.
 • [2023-08-10 11:16:36]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-07-28 13:40:40]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-07-26 07:34:44]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-07-17 10:50:15]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-06-30 14:30:39]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-06-30 14:25:05]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-06-29 13:15:08]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-06-22 13:25:39]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-06-02 09:17:17]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-05-31 09:06:26]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-05-24 07:44:43]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-05-24 07:43:17]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-05-24 07:38:34]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-05-24 07:21:13]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-05-10 14:39:56]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-04-28 07:40:12]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-04-21 15:19:07]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-04-07 07:31:45]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-04-05 07:08:01]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-04-04 07:15:44]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-04-03 15:59:32]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-28 07:02:49]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-23 10:02:04]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-23 09:59:51]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-22 10:18:41]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-22 10:14:37]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-22 09:51:47]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-22 09:49:27]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-22 09:38:57]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-03-21 14:24:04]Tomasz ZiomkaDodanie zarządzenia 63 i 64
 • [2023-02-28 10:54:25]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-02-22 07:27:57]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-02-22 07:25:35]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-02-13 10:16:06]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-02-13 10:10:42]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-02-01 08:27:56]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-30 15:41:38]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-20 14:35:02]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-18 15:28:31]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-18 15:16:10]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-11 14:43:55]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-10 15:08:49]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-10 15:06:42]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-10 14:55:35]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-02 12:45:41]Bartosz PytlikEdycja strony
 • [2023-01-02 12:40:53]Bartosz PytlikUtworzenie strony

Banery/Logo